Arbeidsmatige dagbesteding - Nieuwe Hoop

Arbeidsmatige dagbesteding

Arbeidsmatige dagbesteding

Arbeidsmatige dagbesteding kenmerkt zich door begeleiding in de groep. Het is vaak de eerste stap en kennismaking met het (opnieuw) werken. We bieden hierbij op een laagdrempelige en vooral leuke manier een vaste invulling van uw dag.
Bijvoorbeeld in onze tuinderij, keuken, kantine of winkel. 

(Arbeidsmatige) dagbesteding in de keuken:

De wensen van onze deelnemers combineren wij met de behoefte van de buurt en haar bewoners. We investeren in de talenten en vaardigheden van mensen en weten hierdoor de verbinding te leggen. Door onze samenwerking met verschillende partners uit zowel het publieke als private domein bieden wij zekerheid en groeiperspectieven. 

Onze keuken beschikt over een professionele inrichting en leent zich daarom voor het trainen van mensen. We leren mensen vaardigheden, leiden mensen op en ondersteunen zo in de ontwikkeling naar een betaalde baan. We bieden praktische diensten voor de buurt zoals het uitdelen van maaltijden voor mensen die niet in ons restaurant kunnen komen eten en bestrijden eenzaamheid. 

Naast professionele praktijkondersteuners werken wij met ervaringsdeskundige, verpleegkundigen en vrijwilligers welke de deelnemers ondersteunen bij de werkzaamheden. Vrijwilligers zijn voornamelijk mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Doordat onze vrijwilligers een rol te geven in de activiteiten bieden we maatwerk en passende dagactiviteiten of de mogelijkheid tot het volgen van een resocialisatietraject. De werkzaamheden in ons keuken project worden verricht in een arbeidsmatige omgeving. Zo plaveien we de weg om toeleiding naar betaald werk toe te realiseren. 

Wat ons tot een succes maakt is dat de betrokkenen en medewerkers gekenmerkt worden door hun inzet, lef en kennis van de lokale situatie. Daarnaast bieden we een breed draagvlak doordat we samenwerking zoeken met diverse partners. Onze visie laat zich het beste omschrijven als ‘’meedoen’’, liefst in de vorm van kleinschalige pilots waar onze keuken er één van is. Deze aanpak geeft ons de ruimte tot experimenteren en bijstellen waardoor we kunnen werken vanuit de wensen van de deelnemers.  

We gaan samen met de deelnemers op zoek naar hun krachten en mogelijkheden, niet op hun beperkingen. Deze insteek maakt dat deelnemers empoweren en zorgt ervoor dat we open staan voor iedereen die baat heeft bij de activiteiten. 

We zijn trots op onze combinatie van verschillende doelgroepen. Wij geloven dat de mix tussen de deelnemers en vrijwilligers meerwaarde geeft. Doordat Nieuwe Hoop Werkt een breed scala aan activiteiten aanbied maken wij de verbinding tussen zorg, welzijn en commerciële activiteiten. Dit heeft als voordeel dat we van elkaars kennis en ervaring gebruik kunnen maken en dat er een kwalitatief en gevarieerd aanbod is voor deelnemers. 

Alle deelnemers worden bij aanvang van de begeleiding expliciet gevraagd naar de wensen waarop wij het aanbod en de begeleiding afstemmen. Vaak zijn er in het netwerk van de deelnemer betrokkenen die van waarde kunnen zijn. We stellen samen een zorgplan op waarmee we de voortgang monitoren in termen van zelfregie en ontwikkeling. De kwaliteit van zorg wordt gemonitord met het HKZ-model.