Sociaal café (Binnenkort) - Nieuwe Hoop

Sociaal café (Binnenkort)

Een thuis geven

Wij geloven in een inclusieve, sociale en verbonden samenleving waarin iedereen kan meedoen, iedereen tot zijn recht komt en zijn talenten benut. Een vitale samenleving, waarin mensen in hun eigen vertrouwde omgeving zelfstandig oud kunnen worden met een goede kwaliteit van leven. Maar ook een samenleving waar jongeren zich thuis voelen en gezinnen een toekomst zien voor hun kinderen. Een gemeenschap waar mensen voor elkaar klaar staan wanneer dat nodig is. Wat inwoners zelf kunnen, doen zij zelf.

Samen met inwoners, ondernemers en andere relevante partijen uit de lokale gemeenschap helpen wij kwetsbaren wanneer zij dat nodig hebben. Wij vinden dat in Ambacht niemand tussen wal en schip mag vallen. Dit is geen utopie. Het zit in onze cultuur om elkaar te helpen. Van dorp tot buurtschap; het nabuurschap in de kernen is in Ambacht van oudsher sterk ontwikkeld. Je dopt je eigen boontjes, maar als dat even niet lukt dan help je elkaar.
Als Nieuwe Hoop weten wij dat maar al te goed. Wij komen voort uit deze lokale samenleving en zijn er nog steeds volledig mee verbonden. Onze medewerkers en vrijwilligers zijn er geworteld, onze deelnemers zijn er thuis.

Wat we erg belangrijk vinden is het verbinden van mensen. Ons werk willen we niet binnen vier muren houden. We zijn pas tevreden als het effect op mensen en de wijk ook buiten onze muren verder gaat, zodat buurtbewoners elkaar weer gaan zien en iets voor elkaar kunnen betekenen.

We zijn er voor kwetsbare Ambachters

Kwetsbaarheid kent vele gezichten; door een psychiatrische achtergrond, ziekte, handicap, problemen of door andere omstandigheden. Problemen kunnen je boven het hoofd groeien en dat kan je kwetsbaar en/of eenzaam maken. De definitie hiervan kan voor iedereen anders zijn. Wij zijn er preventief om te ondersteunen tijdens een lastige periode of structureel. Gezamenlijk willen we voorkomen dat je in een crisis terecht komt. Misschien heb je geen netwerk wat je kunt of wilt raadplegen; Nieuwe Hoop biedt een netwerk. Deelnemers staan er op lastige momenten zo niet alleen voor.

Voor deelnemers die bijvoorbeeld:

  • Last hebben van verhoogde spanning en/of angst;
  • Gevoel hebben er alleen niet meer uit te komen;
  • Kwetsbaar zijn (bijvoorbeeld ervaring hebben met crisis of hier kwetsbaar voor zijn);
  • Geen (sociaal) netwerk hebben dat te raadplegen valt;
  • Geen acute klinische zorg nodig hebben.

Nieuw hoop verbindt en biedt hierbij:

  • Een plek om even op adem te komen;
  • Een luisterend oor, aandacht en afleiding;
  • Stafmedewerkers, ervaringsdeskundigen en lotgenoten om ondersteuning te kunnen bieden. 
  • Verwijst eventueel door naar andere instanties

Aanmelden

Kies een project:
Voor wie is deze inschrijving?