Re-integratie - Nieuwe Hoop

Hier komt de tekst van re-integratie

Onze medewerkers hebben jarenlange ervaring in het begeleiden naar werk. We zorgen er samen voor dat deelnemers de kans krijgen opgeleid te worden en het beste uit zichzelf te halen zodat iedereen mee kan doen en aan de slag kan, ieder op zijn eigen niveau. 

Bij ons is begeleiden een breed begrip. We bieden loopbaanbegeleiding die uitgaat van kansen en mogelijkheden. Zo geven wij aanvullende trainingen en scholing en bieden daarmee maatwerk in de begeleiding en bemiddeling naar een baan.  

We zoeken de samenwerking en leggen de verbindingen om indirect of direct mensen uit reïntegratietrajecten te begeleiden naar werk dat bij ze past.

Het maatwerk programma van Nieuwe Hoop Werkt maakt dat onze ‘producten’ effectief zijn 

voor bedrijven. Vanuit de MVO draagt ons aanpak bij aan het verkleinen van het aantalTemeer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in onze eigen regio.

Wij werken resultaatgericht en bouwen van hieruit een persoonlijk plan van aanpak. Financierders (lokale en landelijke overheid) verwachten resultaten, deze strenger wordende criteria zien wij als een uitdaging en dwingt ons tot maatwerk oplossingen. Door indicatiestellingen hebben we te maken met steeds kwetsbaardere deelnemers en hier passen we onze begeleiding op aan. Zo investeren we in ons personeel door aanvullende opleidingen en trainingen aan te bieden. De begeleiding wordt op deze manier professioneler wat een meetbaar positief effect heeft op de deelnemers.