Kom ik in aanmerking voor PGB? - Nieuwe Hoop

Kom ik in aanmerking voor PGB?

Wat is PGB?

Een persoonsgebonden budget is in Nederland een geldbedrag waarmee mensen met of zonder beperking hun eigen zorg kunnen inkopen.

Wanneer kom ik in aanmerking voor PGB?

Om in aanmerking te komen voor een persoonsgebonden budget (pgb) dien je doorgaans aan een aantal voorwaarden te voldoen. De vier soorten pgb’s hebben alle hun eigen lijst met voorwaarden. Voordat je een aanvraag doet voor een pgb is het daarom raadzaam te controleren welke voorwaarden er gelden voor het type pgb dat je wilt aanvragen.

Nieuwe Hoop kan helpen met de aanvraag!

Zie je door de bomen het bos niet meer? Nieuwe Hoop helpt je graag om de weg te vinden in het oerwoud van regelgeving om de zorg te krijgen die je nodig hebt.

Welke voorwaarden gelden er voor het pgb?

Soort PGB
Voorwaarden
Wlz-pgb
 • Je hebt een indicatie voor zorg vanuit de Wlz.
 • Je hebt met het zorgkantoor besproken waarom een Wlz-pgb geschikt voor jou is.
 • Je schrijft in een budgetplan welke zorg je bij welke zorgverlener(s) inkoopt.
 • Je sluit met iedere zorgverlener een aparte zorgovereenkomst af, waarbij je een aparte zorgbeschrijving maakt (meer informatie hierover vind je op de website van de Sociale Verzekeringsbank).
 • Je dient aan te geven of je zelf het pgb gaat beheren of dat dit door een vertegenwoordiger wordt gedaan (in sommige gevallen is het aanstellen van een vertegenwoordiger zelfs verplicht).
 • Je mag geen behandelingen betalen uit het pgb.
Pgb-vv
 • Je hebt een indicatie voor zorg vanuit de Zvw.
 • Je bent in staat een budgetplan te maken.
 • Je bent in staat het pgb te beheren (eventueel met hulp van een vertegenwoordiger). Dit houdt in: contracten afsluiten met zorgverleners, zorg inplannen, controleren of afspraken met zorgverleners worden nagekomen, etcetera.
 • Je hebt een specifieke zorgvraag* waardoor je geen gebruik kunt maken van thuiszorginstellingen waar je zorgverzekeraar een contract mee heeft.
 • Je hebt een specifieke zorgvraag* waardoor je geen gebruik kunt maken van thuiszorginstellingen waar je zorgverzekeraar een contract mee heeft.
Wmo-pgb
 • Je hebt een indicatie voor zorg vanuit de Wmo.
 • Je moet aan de gemeente kunnen uitleggen waarom zorg in natura (ZIN) niet geschikt voor je is.
 • Je bent in staat het pgb te beheren (eventueel met hulp van een vertegenwoordiger). Dit houdt in: contracten afsluiten met zorgverleners, zorg inplannen, controleren of afspraken met zorgverleners worden nagekomen, etcetera.
 • Je gebruikt het pgb alleen om ‘doeltreffende’ ondersteuning in te kopen. Doeltreffende ondersteuning is een vorm van ondersteuning die ervoor zorgt dat je zelfstandiger kunt leven. De ondersteuning dient tevens cliëntgericht en veilig te zijn.
Jeugdhulp-pgb
 • Het kind heeft een indicatie voor zorg vanuit de Jeugdwet.
 • Ouders/ verzorgers van het kind moeten aan de gemeente kunnen uitleggen waarom zorg in natura (ZIN) niet geschikt is voor het kind.
 • Het kind is jonger dan 18 jaar.
 • Voor het kind wordt alleen zorg ingekocht die cliëntgericht en veilig is.
 • De gemeente kent het kind een individuele voorziening toe.
 • Ouders/ verzorgers van het kind zijn in staat het pgb te beheren (eventueel met hulp van een vertegenwoordiger).

Ben jij op zoek naar PGB Begeleiding?

Neem dan contact met ons op. We zullen jou zo spoedig mogelijk bellen om een afspraak met je te maken. Samen kijken we naar jouw mogelijkheden en onmogelijkheden om zo een passende werkplek te vinden.