Intake dagbesteding - Nieuwe Hoop

Intake dagbesteding

Wat moet ik doen voor een indicatie en kom ik in aanmerking?

Dagbesteding:

Nieuwe Hoop Werkt biedt duidelijkheid en begeleid je in het gehele proces. Al je vragen omtrent de deelname aan dagbesteding kunnen wij beantwoorden. Via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Wet langdurige zorg (Wlz) of het persoonsgebonden budget (PGB) kan via een indicatiestelling beoordeeld worden of je in aanmerking kan komen voor dagbesteding. 

Wanneer krijg je dagbesteding vanuit de Wmo?

 • Als je 18 jaar en ouder bent, en
 • Door ziekte, beperking of hoge leeftijd professionele dagbesteding nodig hebt, en
 • Geen indicatie hebt voor de Wet langdurige zorg (Wlz), en
 • Onvoldoende hulp uit je omgeving kan krijgen (bijvoorbeeld familieleden, partner of anderen). 

De dagvesting vanuit de Wmo wordt door de gemeente verzocht, wij kunnen je begeleiden in de aanvraag. 

Is de keuze vanuit welke wet ik dagbesteding wil vrij?

Nee, dat is het niet. Het is de zorgvraag die bepaalt onder welk type jouw zorg en ondersteuning valt. Hierbij geldt:

 1. Als je niet aan de voorwaarden voor de Wlz- zorg voldoet, kun je bij de gemeente terecht voor dagbesteding. 
 2. Als je wel aan de voorwaarde voor de Wlz- zorg voldoet, kun je terecht bij het zorgkantoor. De beoordeling voor het wel of niet in aanmerking komen voor Wlz- zorg wordt gedaan door het Centrum voor indicatiestelling zorg (CIZ). Dit betreft een onafhankelijke organisatie welke direct onder het ministerie van volksgezondheid valt. 

Eigen bijdrage

Er wordt een eigen bijdrage in rekening gebracht. Wat de hoogte hiervan is hangt af van je inkomen en vermogen en het aantal uren hulp. De berekening en inning hiervan wordt door het Centraal administratie kantoor (CAK) in Den Haag gedaan. 

Persoonsgebonden budget (Pgb) of Zorg in natura (Pgb/Zin). 

Als je in aanmerking komt voor dagbesteding zijn er twee mogelijkheden om de ondersteuning te regelen. 

 1. Persoonsgebonden budget (PgB).
 2. Zelf inkopen met een Pgb waarbij een vrije borgkeuze geldt. Wij kunnen je helpen bij de aanvraag voor een Pgb. 
 3. Zorg in natura (Zin)
  Als je ervoor kiest om het regelwerk aan de gemeente over te laten heet dit Zorg in natura. De gemeente, het zorgkantoor of zorgverzekeraar contracteert dan de zorgaanbieders en ondersteuning. Dit geldt ook voor de administratie die dit met zich meebrengt. Wij helpen je graag met de keuze of de afspraken over de manier waarop je zorg of ondersteuning ontvangt.